به تمامی قیمت ها ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

9% VAT is added to all prices